یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جیب بری
عکس/ بهشت جیب‌ بُرهای اروپا کجاست؟

"رم "تاریخی و توریستی اما...

عکس/ بهشت جیب‌ بُرهای اروپا کجاست؟

شهر رم ایتالیا خطرناکترین شهر برای کیف پول‌ها و کیف دستی‌های مسافران و گردشگران به شمار می‌رود.