دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جیانی اینفانتینو
کلید قفل دیدار‌های ایران و عربستان با رئیس فیفا به تهران می‌رسد

آزمون بزرگ فیفا؛

کلید قفل دیدار‌های ایران و عربستان با رئیس فیفا به تهران می‌رسد

سفر جیانی اینفانتینو به تهران نقش ویژه‌ای در باز شدن قفل میزبانی تیم‌های ایرانی از نمایندگان عربستان دارد.