پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جنبش اسلامی نیجریه
نیجریه شیعیان را به خاک و خون کشید

رسانه های نیجریه اعلام کردند:

نیجریه شیعیان را به خاک و خون کشید

نیروهای پلیس و ارتش نیجریه روز دوشنبه با حمله به گروهی از مسلمانان شیعه، تعدادی از آنان را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.