یکشبه 2 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جنایت تروریستی
جنایت تروریستی با قطع آب 5میلیون دمشقی

یادداشت روز؛

جنایت تروریستی با قطع آب 5میلیون دمشقی

این روزها دمشق با گریه‌های بی امان کودکان و یتیمان به رنگ خون درآمده و ما در این سوی میهن با آسودگی آب می‌نوشیم.