چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جنایات صهیونیستی
جزئیات همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات برای مقابله با ایران

نیویورکر فاش کرد؛

جزئیات همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات برای مقابله با ایران

نشریه آمریکایی نیویورکر در گزارشی جزئیات همکاری‌ میان عربستان سعودی، امارات، رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را فاش کرد.