دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جمعه الکعبی
سفیر امارات در افغانستان کشته شد

در جریان انفجاردر قندهار؛

سفیر امارات در افغانستان کشته شد

سفیر امارات در افغانستان بر اثر شدت جراحات وارده بر وی در جریان انفجار اخیر در قندهار کشته شد.