دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : جمعه الکعبی
سفیر امارات در افغانستان کشته شد

در جریان انفجاردر قندهار؛

سفیر امارات در افغانستان کشته شد

سفیر امارات در افغانستان بر اثر شدت جراحات وارده بر وی در جریان انفجار اخیر در قندهار کشته شد.