پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جمع جهانی اقتصاد
ترامپ; از همه می‌خواهم جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند

در نشست مجمع جهانی اقتصاد درداووس؛

ترامپ; از همه می‌خواهم جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند

رییس جمهور آمریکا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس از کشورهای جهان خواست جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیرند.