یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جمع بندی
یک سوال مهم درباره سخنان ضدایرانی ترامپ

مهدی محمدی نوشت؛

یک سوال مهم درباره سخنان ضدایرانی ترامپ

سوال بزرگ این است: آیا راهی را که در 4 سال گذشته رفته ایم و به اینجا رسیده دوباره طی خواهیم کرد تا چند سال دیگر به جایی ده ها برابر بدتر از اینجا برسیم؟!