چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جمع آوری پسماند
جایگاه جمع آوری پسماند بخش الموت غربی افتتاح شد

با حضور معاون عمرانی استاندار؛

جایگاه جمع آوری پسماند بخش الموت غربی افتتاح شد

در مراسمی با حضور معاون عمرانی استاندار قزوین جایگاه جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند بخش الموت غربی با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار افتتاح شد.