چهار شنبه 4 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جلسه شورای قرآنی
جلسه شورای قرآنی استان برگزار شد

با حضور امام جمعه قزوین و استاندار؛

جلسه شورای قرآنی استان برگزار شد

با حضور امام جمعه قزوین و استاندار جلسه شورای قرآنی استان برگزار شد.