جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جلسات خصوصی
چرا خاتمی حقایق فتنه ۸۸ را تنها در جلسات خصوصی می‌گوید؟

کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی تشریح کرد:

چرا خاتمی حقایق فتنه ۸۸ را تنها در جلسات خصوصی می‌گوید؟

محمد خاتمی در برخی جلسات خصوصی رسماً اذعان می‌کند که موسوی و کروبی اشتباه کردند و در سال ۸۸ تقلبی رخ نداد. اما به صورت علنی حاضر به اعلام آن نیست.