چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جلال ال احمد
چرا جلال آل‌احمد دست امام را بوسید؟

برشی از تاریخ

چرا جلال آل‌احمد دست امام را بوسید؟

جلال از بیت‌الله الحرام نامه‌ای برای امام فرستاد. او نامه را چنین آغاز کرد: «آیت‌اللها وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت، تهران را به شادی واداشت، فقرا منتظر پرواز بودند به سمت بیت‌الله، این است که فرصت دست‌بوسی مجدد نشد.»

seperator
"غرب‌زدگی"، نیاز امروز غرب‌زدگان وطنی

هجدهم شهریور و نیم قرن از غروب جلال؛

"غرب‌زدگی"، نیاز امروز غرب‌زدگان وطنی

مقام معظم رهبری: العلماءورثه الانبیاء. وجود چنین کسی برای یک ملت که به سوی انقلابی تمام عیار پیش می‌رود نعمت بزرگی است و آل احمد به راستی نعمت بزرگی بود.