چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جلاد وشهید
آقایان دیپلمات! مراقب باشید جای جلاد و شهید عوض نشود

پشت پرده اتهامات جدید به جمهوری اسلامی؛

آقایان دیپلمات! مراقب باشید جای جلاد و شهید عوض نشود

جمهوری اسلامی با وجود آنکه در خط مقدم مبارزه با تروریست قرار دارد، از طرف غربی‌ها متهم به حمایت از تروریسم می‌شود. موضع انفعالی وزارت‌خارجه در برابر اخراج دیپلمات‌ها، بر جسارت اروپایی‌ها افزوده است.