شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جشنواره کارآفرینان برتر
ثبت نام 99 کارآفرین برتراستان در جشنواره کارآفرینان برتر

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی قزوین خبرداد:

ثبت نام 99 کارآفرین برتراستان در جشنواره کارآفرینان برتر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: 99 کارآفرین استان قزوین با ثبت نام در سامانه کارآفرینان برتر برای حضور در دوازدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر اعلام آمادگی کردند.