سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جسنواره فضای مجازی
20 اثر از تولیدات فضای مجازی به جشنواره  بیست و یکم ارسال شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین:

20 اثر از تولیدات فضای مجازی به جشنواره بیست و یکم ارسال شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: 20 اثر از تولیدات فضای مجازی صداوسیمای مرکز قزوین به جشنواره بیست و یکم ارسال شد.