پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جریمه ریالی سربازی
جزئیات توقف طرح جریمه ریالی خدمت سربازی از سال آینده

سردار کمالی تشریح کرد؛

جزئیات توقف طرح جریمه ریالی خدمت سربازی از سال آینده

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح جزئیات توقف طرح جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.