دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جروزالمپست
 آلمان بانک سپه ایران را تحریم کرد

ادعای جروزالم‌پست:

آلمان بانک سپه ایران را تحریم کرد

یک رسانه صهیونیستی مدعی شده آلمان بانک سپه ایران را تحریم کرده است.