شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جرم روزه خواری
 برخورد قاطعانه با حرمت شکنان ماه مبارک رمضان

دادستان قزوین اعلام کرد:

برخورد قاطعانه با حرمت شکنان ماه مبارک رمضان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی با هر گونه حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان و تظاهر به روزه خواری قاطعانه برخورد می کند.