دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جایگاه علمی‌ امام هادی(ع)
جایگاه علمی‌ امام هادی(ع) مغفول واقع شده‌ است/ جای خالی زیارت جامعه‌کبیره در کتب دانشگاهی

رئیس حوزه علمیه خواهران قزوین:

جایگاه علمی‌ امام هادی(ع) مغفول واقع شده‌ است/ جای خالی زیارت جامعه‌کبیره در کتب دانشگاهی

رئیس حوزه علمیه خواهران قزوین بیان کرد: در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌های ما نیز جای زیارت جامعه کبیره خالی است و باید در کتاب‌های درسی به آموزش و بیان معارف آن پرداخته‌شود.