یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : جانشین قرارگاه مرکزی ستادمردمی استان قزوین در کربلا
روزانه یک هزار زائر اربعین در موکب مرکزی قزوین اسکان داده می شوند

جانشین قرارگاه مرکزی ستادمردمی استان قزوین در کربلا:

روزانه یک هزار زائر اربعین در موکب مرکزی قزوین اسکان داده می شوند

جانشین قرارگاه مرکزی ستادمردمی استان قزوین در کربلا از اسکان روزانه یک هزار زائر اربعین در موکب مرکزی قزوین خبر داد.