دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جام جم آنلاین
دو مأموریت رسانه‌های معاند در ماجرای اربعین/ یک اتفاق مهم در پیش روست

نق نق‌های ژورنالیستی؛

دو مأموریت رسانه‌های معاند در ماجرای اربعین/ یک اتفاق مهم در پیش روست

رسانه‌های معاند در ماجرای اربعین تمام توان مطبوعاتی‌شان را به کار می‌گیرند تا این حادثه جهانی را نبینند و فراوان و نو به نو درباره آن شبهه افکنی می کنند و رذالت‌های معنوی خود را در چارچوب واژه پردازی متن‌ها تزریق می‌کنند.