شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جاشو
 یکه تازی بی حد و حصر چین و هند در دولت روحانی/ ذخایر خلیج فارس به استثمار رفت

مهجوریت جاشوها در سرزمین مادری؛

یکه تازی بی حد و حصر چین و هند در دولت روحانی/ ذخایر خلیج فارس به استثمار رفت

میان همهمه حضور کشتی های چینی در شرق خلیج فارس شاهد حضور 90 درصدی ملوانی هندی در سواحل غرب هرمزگان هستیم که موجب بیکاری ملوانان با سابقه بومی این استان شدند و ذخایر دریا هر روز خالی تر پیش می شود.