پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جاده نسیم شمال
جاده نسیم شمال در اسرع وقت تعیین تکلیف شود

معاون عمرانی استاندار:

جاده نسیم شمال در اسرع وقت تعیین تکلیف شود

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: وضعیت فعلی محور نسیم شمال بسیار نا مناسب بوده و چهره شهر و استان را تحت تاثیر قرار داده و می بایست در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.