یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جاده مرگ
بی‌تفاوتی آخوندی به تکمیل جاده مرگ!

یک ریال هم برای جاده ازنا- اراک از سوی دولت روحانی اختصاص نیافت!

بی‌تفاوتی آخوندی به تکمیل جاده مرگ!

درحال حاضر 118 نقطه حادثه خیز در راه های ارتباطی استان لرستان وجود داردکه به طور قطع، محور ازنا ــ شازند،را باید یکی ازحادثه خیزترین مسیرهای جاده ای این استان و حتی کشور به شمار آورد.