جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد
ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد

در 38 رشته آموزشی؛

ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد

در 38 رشته آموزشی ثبت‌نام تابستانی کانون فرهنگی شاهد قزوین آغاز شد.