جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ثاچاث لوازم آرایشی
قاچاقچی سیگار به پرداخت جریمه محکوم شد

در استان قزوین؛

قاچاقچی سیگار به پرداخت جریمه محکوم شد

قاچاقچی سیگار در قزوین به پرداخت 100میلیون ریال جریمه محکوم شد.