دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تین اقتصادی دولت
تغییر تیم اقتصادی دولت، مطالبه اصلی نمایندگان از رئیس‌جمهور است

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس:

تغییر تیم اقتصادی دولت، مطالبه اصلی نمایندگان از رئیس‌جمهور است

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: مهمترین مطالبه نمایندگان مجلس از دولت نیز ترمیم کابینه و تغییر مدیران اقتصادی است.