چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تیم فوتبال شهرداری
جالی خالی اسپانسرها بر دل زخمی ورزش قزوین!

یادداشت روز؛

جالی خالی اسپانسرها بر دل زخمی ورزش قزوین!

تنها در سال چند حامی مالی با رایزنی‌های فراوان آن هم برای یک فصل برخی هزینه‌های تیم‌ها را تقبل می‌کنند و برای سال بعد باز ورزشکاران می‌مانند و دقیقه ۹۰ که آیا در استان تیمی در لیگ شرکت می‌کند؟!