دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تیم خارجی
خون طلبکاران خارجی فوتبال رنگین‌تر است؟

تفاوت فاحش برخورد فیفا و فدراسیون با طلبکاران؛

خون طلبکاران خارجی فوتبال رنگین‌تر است؟

تفاوت فیفا و فدراسیون فوتبال در برخورد با باشگاه‌های بدهکار و نبود سیستم قاطع در قبال متخلفان بی نظمی محسوسی در فوتبال ایران بوجود آورده که دیر یا زود تبعاتی بدتر از محرومیت دو تیم مطرح به دنبال خواهد داشت.