سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تیم اقتصادی روحانی
 ​چرا طرفداران روحانی تولد یکسالگی دولت را جشن‌ نگرفتند؟

جشن تولد برجام هم قبلا فراموش شد

​چرا طرفداران روحانی تولد یکسالگی دولت را جشن‌ نگرفتند؟

بسیاری بیان می کنند که در دولت دوم روحانی دولتمردان کمتر توجهی به افکارعمومی می کنند، چراکه دیگر انتخاباتی برای حضور روحانی در راس مدیریت اجرایی کشور وجود نخواهد داشت که مردم در آن اهمیت داشته باشند.