چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تیراندازی مرگبار در قزوین
اختلافات ملکی علت تیراندازی مرگ‌بار در قزوین بود

رئیس پلیس شهرستان قزوین:

اختلافات ملکی علت تیراندازی مرگ‌بار در قزوین بود

رئیس پلیس شهرستان قزوین از علت وقوع یک فقره قتل و خود کشی در قزوین خبر داد.