شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید کننده باتری هسته ای
ایران جزو 5 کشور تولیدکننده باتری هسته ای شد

دستیار ویژه سازمان انرژی اتمی در قزوین:

ایران جزو 5 کشور تولیدکننده باتری هسته ای شد

دستیار ویژه سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با استاندار قزوین: دانشمندان نخبه کشور به تکنولوژی تولید باتری هسته ای دست یافتند که با این کار در ردیف پنج کشور دارنده این فنآوری قرار گرفتیم.