یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید کلزا
 قزوین جزو 8 استان کشور در تولید کلزاست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

قزوین جزو 8 استان کشور در تولید کلزاست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین جزء 8 استان کشور در تولید کلزا است که بایستی برای تولید این محصول استراتژیک سرمایه گذاری کرد.