شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید پوشاک ملی
دستور وزیر کشور برای برخورد با کشف حجاب در خودرو

راهکار وزیر کشور برای گسترش حجاب؛

دستور وزیر کشور برای برخورد با کشف حجاب در خودرو

وزیر کشور دستور داد با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و از این قبیل اقدامات می‌کنند، باید طبق قانون برخورد کرد.