چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید قوطی
6 ماه حقوق و بیمه ماپرداخت نشده/ امروز کدام مسئول پاسخگوی خانواده‌های متلاشی شده کارگران است؟

کارگران شرکت " ایران قوطی" در مصاحبه با صبح قزوین:

6 ماه حقوق و بیمه ماپرداخت نشده/ امروز کدام مسئول پاسخگوی خانواده‌های متلاشی شده کارگران است؟

کارگران شرکت " ایران قوطی" گفتند: درخواست زیادی از مسئولان نداریم همان حقوق و بیمه ای که حقمان است پرداخت کنند، چرا باید مدیران حقوق به موقع دریافت کنند اما کارگرانی که گاهی زیر خط فقر قرار دارند به این میزان با مشکلات مالی روبرو باشند؟