پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید خوراک دام
پلمپ کارخانه تولید خوراک دام بدون پروانه

در قزوین صورت گرفت؛

پلمپ کارخانه تولید خوراک دام بدون پروانه

یک کارخانه تولید خوراک دام غیرمجاز، با دستور مقام محترم قضایی در شهرستان قزوین پلمپ شد.