جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید برق در قزوین
تولید برق 4هزارمگاوات کاهش یافته است

معاونت فروش مشترکین شرکت برق استان:

تولید برق 4هزارمگاوات کاهش یافته است

معاونت فروش مشترکین شرکت برق استان گفت: با توجه به وضعیت بارش و ذخیره آب پشت سدها باعث از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق آبی شده و عامل کاهش حدود 4000 مگاوات تولید برق شده است.

seperator
135مگاوات در ساعت انرژی بادی، به شبکه برق‌رسانی تزریق می‌شود

معاون عمرانی استاندار:

135مگاوات در ساعت انرژی بادی، به شبکه برق‌رسانی تزریق می‌شود

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: از دو ماه گذشته 63مگاوات به آن اضافه شده است و در کل 135 مگاوات در ساعت انرژی بادی در استان، تولید و به شبکه برق رسانی تزریق می‌شود.