یکشبه 6 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : توفق هسته ای
بعیدی‌نژاد; چه تضمینی هست که کنگره آمریکا توافق جدید را بپذیرد؟

با طرح فرض موافقت 1+5 برای مذاکره مجدد درباره متن برجام

بعیدی‌نژاد; چه تضمینی هست که کنگره آمریکا توافق جدید را بپذیرد؟

سفیر ایران در لندن نوشت: فرض کنیم تمامی اعضای برجام پیشنهاد آمریکا برای مذاکره‌ مجدد متن برجام را بپذیرند، اما چه تضمینی هست که کنگره‌ آمریکا توافق جدید را بپذیرد و یا رئیس جمهور بعدی آمریکا این توافق را فاجعه‌ تمام عیار نخواند؟