یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توسعه شهری
 بافت تاریخی نباید قربانی توسعه شهری شود

معاون سازمان میراث فرهنگی:

بافت تاریخی نباید قربانی توسعه شهری شود

معاون سازمان میراث فرهنگی گفت: حفظ و مرمت این بناها فقط بر عهده سازمان میراث فرهنگی نیست و حتی در طرح جامع هم نباید به آثار تاریخی بی‌مهری شود.

seperator
76 هزار پروژه نیمه تمام، فرصت یا تهدید؟/ تعلق خاطر مدیران دولتی به طرح‌های عمرانی ادامه دارد

گزارش؛

76 هزار پروژه نیمه تمام، فرصت یا تهدید؟/ تعلق خاطر مدیران دولتی به طرح‌های عمرانی ادامه دارد

بنابر اخبار و گزارش‌های موجود، حداقل 71 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بهره‌برداری تمامی آنها، بودجه سنگین خاص خود را می‌طلبد، در این میان واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی راهکاری است که به زعم بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران، ثمرات متعددی را در پی خواهد داشت. 76 هزار پروژه نیمه تمام، فرصت یا تهدید؟/ تعلق خاطر مدیران دولتی به طرح های عمرانی ادامه دارد