یکشبه 30 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توسط میراث فرهنگی قزوین
ششمین پلاک ماندگار در قزوین نصب شد

توسط میراث فرهنگی قزوین؛

ششمین پلاک ماندگار در قزوین نصب شد

توسط میراث فرهنگی قزوین ششمین پلاک ماندگار قزوین بر سر درب منزل" استاد قانع" نصب شد.