چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توزیع مرغ و ماهی
واحد صنفی توزیع مرغ و ماهی پلمپ شد

در استان قزوین؛

واحد صنفی توزیع مرغ و ماهی پلمپ شد

واحد صنفی توزیع و عرضه مرغ و ماهی، توسط اکیپ سیار گشت های مشترک تعزیرات حکومتی قزوین پلمپ شد.