یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توزیع سوخت
52 میلیون لیتر سوخت بین بهره‌برداران بخش کشاورزی قزوین توزیع شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان:

52 میلیون لیتر سوخت بین بهره‌برداران بخش کشاورزی قزوین توزیع شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیش از 52 میلیون لیتر سوخت در بین بهره‌برداران بخش کشاورزی استان قزوین توزیع شده است .