شنبه 5 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : توزیع تخم مرغ
48 تن تخم مرغ وارداتی در استان توزیع می‌شود

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی قزوین:

48 تن تخم مرغ وارداتی در استان توزیع می‌شود

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز توزیع 48 تن تخم مرغ وارداتی به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازاردر سطح استان خبر داد.

seperator
تخم مرغ با قیمت مصوب در سطح استان توزیع می‌شود

رئیس جهادکشاورزی قزوین:

تخم مرغ با قیمت مصوب در سطح استان توزیع می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان قزوین گفت: هم اکنون روزانه تخم مرغ با قیمت مصوب 12 هزار 600 تومان درسطح استان توزیع می‌شود.