چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توزیع آگهی در قزوین
مدیر خانه‌ی مطبوعات استان قزوین انتخاب شد

با رأی اعضای هیئت مدیره‌ی خانه‌ی مطبوعات؛

مدیر خانه‌ی مطبوعات استان قزوین انتخاب شد

به اتفاق آرا آقای محمدرضا رجایی پور به عنوان مدیر خانه‌ی مطبوعات استان قزوین انتخاب شد.