دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توربین
نیروگاه شهید رجایی از توربین‌های کلاس جی استفاده می‌کند

برای اولین بار در خاورمیانه؛

نیروگاه شهید رجایی از توربین‌های کلاس جی استفاده می‌کند

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی گفت: در این نیروگاه برای اولین بار در خاورمیانه از توربین‌های کلاس جی (j) استفاده می‌شود.