سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : توافق جدید
به نام اصلاح برجام به کام توافق جدید!

گزارش؛

به نام اصلاح برجام به کام توافق جدید!

غرب با مطرح کردن موضوع اصلاح برجام به دنبال فراهم کردن زمینه برای مذاکرات مجدد درباره توافق هسته‌ای است.