یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تهدیدی نمایندگان
ماجرای "تهدید پیامکی نمایندگان مجلس" چیست؟

گزارش؛

ماجرای "تهدید پیامکی نمایندگان مجلس" چیست؟

آنچه مشخص است این است که هنوز برای هیچ‌کدام از نمایندگان و یا حتی هیئت‌رئیسه مجلس منشأ چنین پیامک‌هایی به نمایندگان مشخص نیست.