چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تهدیدنظامی
کدام رئیس جمهور از تهدیدهای آمریکا می‌ترسید؟

گذر از تاریخ؛

کدام رئیس جمهور از تهدیدهای آمریکا می‌ترسید؟

در دوره‌ی ریاست جمهوری کلینتون بود که تهدید نظامی به‌قدری شدید بود که رئیس جمهور محترم آن روز به من غالباً این را میگفت که مثلاً بیائیم فکری بکنیم، کاری بکنیم؛ حیف است که بیایند حمله کنند.