پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تندیس اعتدال
آرزوی هاشمی سربلندی ایران بود

روحانی در سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی:

آرزوی هاشمی سربلندی ایران بود

رئیس جمهور گفت: آرزوی هاشمی رفسنجانی سربلندی نظام اسلامی و ایران بود.