پنج شنبه 28 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : تماشاخانه
نمایش خاک شیرین در تماشاخانه ماه اجرا می‌شود

در دومین مهرواره‌ تئاتر ماه:

نمایش خاک شیرین در تماشاخانه ماه اجرا می‌شود

نمایش خاک شیرین در هفته‌ چهارم از دومین مهرواره‌ تئاتر ماه در تماشاخانه خانه ماه حوزه هنری به روی صحنه می رود.